ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :

دبیر علمی:

دکتر علیرضا شهیدی


اعضاء کمیته علمی(به ترتیب حروف الفبا):

دکتر سید علی آقانباتی
مهندس علی امری کاظمی
دکتر محمدجواد بلورچی
دکتر خلیل بهار فیروزی
مهندس محمد باقر جعفریان
دکتر فرخ توکلی
مهندس حسین ناصر خان ناظر
دکتر مسعود زمانی پدرام
دکتر عبدالله سعیدی
مهندس رضا سلامتی
مهندس محمدرضا سهندی
مهندس منوچهر سهیلی
مهندس امیر شمشکی
دکتر جعفر طاهری
دکتر محمد فریدی
دکتر محمدرضا قاسمی
دکتر جلیل قلمقاش
مهندس حمیدرضا کریم نژاد
دکتر حسین معتمدی
دکتر حمید نظری
دکتر طهمورث یوسفی

دبیر اجرایی:

مهندس سید هادی میر محمد میگونی
مهندس غزاله اله وردی



اعضاء کمیته اجرایی
(به ترتیب حروف الفبا):

مهندس میلاد اقبال
مهندس سعیده صنیعی نژاد
مهندس عاطفه هاشمی


گرافیست:

مهندس غزاله اله وردی

تاریخ درج : شنبه 2 ارديبهشت 1396
تعداد بازديد از اين صفحه : 471
آخرين تاريخ بازديد :28 اسفند 1396  12:38
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :